I Biennal d’escultura Valldoreix dels somnis

(Ajornament de projectes fins al 15 de Juny)
(el 20 de Juny es donaràn a conèixer esl artistes sel·leccionats per a participar a la biennal)

Presentació

Valldoreix dels Somnis, és un projecte desenvolupat per Amicart, associació local sense afanys de lucre, i que entre altres projectes artístics, pretén omplir d’art escultòric alguns dels nostres  paratges convertint durant un temps la nostra privilegiada població, envoltada de boscos i jardins, en un espai on també la contemplació i la reflexió artística hi tinguin acollida. Així, Valldoreix dels Somnis, permetrà durant dos mesos, tant als nostres conciutadans com als visitants, gaudir d’art escultòric en alguns dels seus llocs emblemàtics.

La mostra es realitzarà durant els mesos de setembre i octubre del 2016 i comptarà amb diferents espais oberts facilitats per l’ajuntament. Valldoreix dels Somnis espera acollir inicialment prop d’unes 40 escultures d’artistes locals, nacionals i internacionals que representen el esdevenir creatiu del nostre temps


Bases de participació

01. Participants: Podran participar en aquesta convocatòria tots els artistes que ho desitgin, sense limitació d’edat ni nacionalitat.

02. Tema: És lliure, però el missatge contingut en la peça hauria de ser especialment de tipus ecològic.

03. Projecte: Els participants han de presentar prèviament un projecte. Sols s’ admetrà un projecte per artis El jurat especialitzat farà la selecció dels projectes presentats i també serà qui decidirà en cada cas, el lloc més convenient per la instal·lació de l’obra seleccionada.

04. Cada projecte es presentarà signat per l’autor a l’adreça de l’organització. La data límit de recepció es el 15 de maig de 2016.  S’acompanyarà de tres fotos en color de l’obra, digitalitzades o físiques, realitzades des de diferents punts de vista, incloent-t’hi fitxa tècnica de l’obra, dades de l’autor: nom, cognom, domicili, telèfon i un breu currículum de l’artista, i amb la taxació de l’obra (en cas d’una possible adquisició durant la mostra).

05. Dimensions i característiques: L’alçada de l’escultura ha de tenir com a mínim 100 cm. Les dimensions d’amplada i llarg són lliures i no hi ha límit màxim.

06. Es tindrà en compte la dificultat d’instal·lació de la obra d’acord amb la seva dimensió.

07. L'artista pot acollir-se a l’amplitud de materials propis de l’escultura, pedra en les seves diferents modalitats, ferro o altres. Ha de tenir en compte que el material a utilitzar haurà de ser apte per la exposició a l’aire lliure i suportar la intempèrie (no s’acceptaran maquetes o projectes).

08. Sel·lecció d'obres finalistes: El dia 1 de juny de 2016, l’organització donarà a conèixer a cada artista i als mitjans públics les obres seleccionades.

09. LLiurament de les obres i transport: les obres seleccionades s’hauran de presentar des del dia 20 d’agost fins el 5 de setembre de 2016. El transport de l’obra, tant a l’entrega com a la devolució, així com el suport d’instal·lació, seran a càrrec del participant. En cada cas l’ organització estudiarà les dificultats i es compromet a tenir el màxim de cura de l’obra a partir de la seva recepció fins la seva devolució.  El límit de la responsabilitat de l’organització per la manipulació i custodia de les obres presentades a la Biennal, es concretarà en una assegurança que a tal efecte serà subscrita.

10. Un jurat especialitzat escollirà tres obres i atorgarà un primer, segon i tercer premi de 5.000, 3.000 i 2.000 euros, respectivament. Les obres premiades passaran a ser patrimoni artístic de la l’EMD de Valldoreix.

11. La inauguració de la Biennal es realitzarà el dia 25 de setembre de 2016.

12. Pel fet de participar a la Biennal, l’autor cedeix a l’organització els drets d’utilització de la imatge de l’obra en qualsevol mitjà.

13. Les escultures no premiades, sempre que els seus autors ho desitgin, podran passar a ser part del patrimoni de l’EMD Valldoreix, amb el fi d’augmentar el seu patrimoni artístic, encara que la seva ubicació final, posterior a la mostra, la decidirà la mateixa Entitat.

14. La organització editarà un catàleg sobre la Biennal a fi de donar suport i publicitat a les obres presentades.

15. El fet de participar en la I Biennal d’Escultura - Valldoreix dels somnis, suposa l’acceptació d’aquestes les bases.

ESPAIS ESCULTORICS BIENNAL :


PARC DE SANT CEBRIÀ, JARDINS ONZE DE SETEMBRE I INSTAL.LACIONS CLUB DE TENNIS VALLDOREIX

Enviament de projectes:

projectes@valldoreixdelssomnis.com

AMICART VALLDOREIX
Sant Francesc 9
08197 Valldoreix, Barcelona

Patrocinadors

EMD valldoreix
Club esportiu Valldoreix
Art Fusion BCN
ajuntament Sant Cugat