II Biennal d’escultura Valldoreix dels Somnis 2018

Presentació

Valldoreix dels Somnis, és un projecte desenvolupat per Amicart Valldoreix, associació local sense afanys de lucre, i que entre altres progectes artístics, pretén omplir d'art escultòric alguns dels nostres paratges convertint durant un temps la nostra privilegiada població, envoltada de boscos i jardins, en un espai on també la contemplació i la reflexió artística hi tinguin acollida. Així, Valldoreix dels Somnis, permetrà durant dos mesos, tant als nostres conciutadans com als visitants, gaudir d'art escultòric en alguns dels seus llocs emblemàtics.

La mostra es realitzarà durant els mesos de octubre i desembre del 2018 i comptarà amb diferents espais oberts facilitats per l’EMD de Valldoreix. Aquesta II Biennal espera acollir escultures d’artistes locals, nacionals i internacionals que representen el devenir creatiu del nostre temps.


Bases de participació

01. Participants: Podran participar en aquesta convocatòria tots els artistes que ho desitgin, sense limitació d’edat ni nacionalitat.

02. Tema: La temàtica és lliure. Aconsellem als escultors que el tema tracti la relació entre l'Art i la Natura.

03. Projecte: Per tal de sel·leccionar les obres per part del jurat, els participants han de presentar un projecte a l'adreça projectes@valldoreixdelssomnis.com. Tan sols s'admetrà un projecte per artista. La data límit de presentació és el 30 de Març de 2018.
Cada projecte es presentarà signat per l'autor i amb les seves dades personals: nom, cognom, domicili, país, telèfon, e-Mail i web.
S'acompanyarà amb tres fotografies en color de l'obra, digitalitzades o físiques, realitzades des de diferents punts de vista i incloent-hi fitxa tècnica de l'obra, on consti el tipus de suport i el sistema d'ancoratge per instal·lar-la. També cal una breu memòria i/o descripció de l'obra, el currículum de l'artista i la taxació de la peça (en cas d'una possible adquisició durant la mostra).

04. Dimensions i característiques tècniques: L'escultura (al marge del suport) ha de tenir 150cm com a mínim en una de les seves tres dimensions. Les altres dues són lliures.
L'artista pot acollir-se a l'amplitud de materials propis de l'escultura, pedra, ferro, acer, bronze, formigó o altres materials resultants de les noves tecnologies. Ha de tenir en compte que el material a utilitzar ha de ser estable i apte per a l'exposició a l'aire lliure i poder suportar la intempèrie.

05. Selecció de les obres finalistes: Els organitzadors i el jurat de la Biennal efectuaran la selecció dels projectes presentats i decidiran en cada cas el lloc més convenient per a la instal·lació de l’obra seleccionada. El dia 1 maig de 2018 es donarà a conèixer el resultat a cada artista i posteriorment als mitjans de comunicació.

06.Lliurament de les obres i transport: Les obres seleccionades s’han de presentar, al lloc indicat, des del 1 fins el 15 de octubre de 2018. El transport de l’obra, tant de la tramesa com de la devolució, aniran sempre a càrrec del participant així com l’ancoratge i els mitjans de la seva instal·lació. L’organització de la Biennal no es fa responsable dels possibles desperfectes que es puguin ocasionar en els trasllat de les obres.

"S'ESTIMA LA POSSIBILITAT DE RECOLLIR LES OBRES SELECCIONADES D'ARTISTES DE CATALUNYA MITJANÇANT UN TRANSPORT CONTRACT PER A TAL FI PELS ORGANITZADORS DE L'EVENT. EN TOT CAS LES OBRES HAURAN DE SER DEGUDAMENT EMBALADES"
En cada cas l’organització estudiarà les dificultats i es compromet a tenir el màxim de cura de l’obra a partir de la seva recepció i fins la seva devolució. El límit de la responsabilitat de l’organització per la custodia de les obres presentades a la Biennal es concretarà en una assegurança que a tal efecte serà subscrita.

07.Premis:
S'otorgaran tres premis, segons els següents criteris:

  • 5000 Euros - PREMI A LA SINGULARITAT - Tant pels materials com per la seva realització
  • 5000 Euros - PREMI AL MISSATGE - Ecologia i noves tecnologies
  • 3000 Euros - PREMI ARTISTA EMERGENT (menor de 30 anys) - Artista jove amb noves propostes

S'otorgaran tres accèssits i/o mencions honorifiques. Tots els artistes seleccionats tindran diplomes acreditatius.
Les obres premiades passaràn a ser patrimoni de Valldoreix i tant Amicart Valldoreix com l'EMD es comprometen a vetllar per la seva conservació i manteniment. Les escultures no premiades, sempre que els seus autors ho desithin, podran ser donades i formar part del patrimoni artístic de Valldoreix. L'associació Amicart Valldoreix conjuntament amb l'EMD seran qui decidiran la seva ubicació un cop finalitzada la Biennal.

08. Recollida de les obres: Les obres no premiades o adquirides (o donades), s’hauran de recollir entre els dies 20 de desembre 2018 i el 15 de gener del 2019. Totes aquelles que no hagin estat retirades abans del dia 15 de gener del 2019 quedaran a la lliure disposició d’ Amicart Valldoreix.

09. Actes: La inauguració de la II Biennal es realitzarà el dissabte 20 d’octubre 2018 (11 hores) i la clausura i entrega de premis serà el dia dijous 20 de desembre 2018 (11 hores) L’organització editarà un catàleg sobre la Biennal a fi de donar suport i publicitat als autors i obres presentades.
El fet de participar en la Biennal, l’autor cedeix a l’organització el dret d’utilitzar la imatge de l’obra en qualsevol mitjà.

10.Obligacions: La participació en la II Biennal d’Escultura Valldoreix dels somnis, suposa l’acceptació d’aquestes bases i la conformitat amb la decisió del jurat.

Enviament de projectes

projectes@valldoreixdelssomnis.com

AMICART VALLDOREIX
Sant Francesc 9
08197 Valldoreix, Barcelona

Telèfons

609 349 639
935 891 225

Amb la col·laboració de

amicart valldoreix
entita municipal de valldoreix
ajuntament Sant Cugat
crbmc
Club esportiu Valldoreix
Art Fusion BCN
Top cable