I Biennal d’escultura Valldoreix dels somnis

(Ajornament de projectes fins al 15 de Juny)
(el 20 de Juny es donaràn a conèixer esl artistes sel·leccionats per a participar a la biennal)

Presentació

La Biennal d’Escultura Valldoreix dels Somnis, és un projecte iniciat el 2016, pensat i desenvolupat per Amicart Valldoreix, associació local sense ànim de lucre. La III Biennal, en la convocatòria de 2022, és organitzada conjuntament per Amicart Valldoreix i l’EMD de Valldoreix. El propòsit es configurar un espai escultòric, un punt de trobada amb el món de l’art i convertir durant un temps aquesta població, envoltada de boscos i jardins, en un lloc on també la contemplació i la reflexió artística hi tingui acollida. Així, Valldoreix dels Somnis, permetrà durant dos mesos, tant als nostres conciutadans com als visitants, gaudir d’art escultòric tot passejant pels seus espais emblemàtics. Amicart i l’EMD treballen actualment en un projecte per a la realització d’un recorregut escultòric conformat amb les obres guanyadores dels premis de l’actual i anteriors edicions. 

La Biennal es realitzarà durant els mesos d’octubre i desembre de 2022 i comptarà amb un espai natural com és el “Parc de Sant Cebrià” per a l’ instal·lació de les obres. Aquesta III Biennal acollirà, com en les darreres convocatòries, escultures d’artistes locals, nacionals i internacionals.


Bases de participació

 1.- Participants. 

Podran participar en aquesta convocatòria tots els artistes que ho desitgin, sense límit d’edat ni nacionalitat. 

2.- Tema. 

La temàtica és lliure. El jurat valorarà que el tema tracti la relació entre l’Art i la Natura, la sostenibilitat i el medi ambient. 

3.- Presentació. 

Tan sols s’admetrà una obra per artista. 

La documentació a presentar ha d’estar signada per l’autor. La data límit de presentació és el 30 de març de 2022. Consta de: 

Dades personals: nom, cognoms, domicili, país, telèfon, E-mail, fotocòpia DNI o passaport, web i currículum. 

Almenys tres fotografies de l’obra, en color, digitalitzades o físiques, realitzades des de diferents punts de vista. 

Fitxa tècnica de l’obra, on consti el tipus de suport i el sistema d’ancoratge per instal·lar-la. 

També cal una breu memòria i/o descripció de l’obra i la taxació de la peça (en cas d’una possible adquisició durant la mostra). 

La documentació s’ha de presentar a projectes@valldoreixdelssomnis.com 

En cas de que l’obra sigui seleccionada, l’artista es farà càrrec de presentar la peça definitiva segons documentació presentada. 

4.- Dimensions i característiques tècniques. 

L’escultura (al marge del suport) ha de tenir 150 cm com a mínim en una de les seves tres dimensions. Les altres dues són lliures. 

L’artista pot acollir-se a l’amplitud de materials propis d’escultura, pedra, ferro, acer, bronze, formigó o altres materials resultants de les noves tecnologies. Ha de tenir en compte que el material a utilitzar ha de ser estable, apte i resistent per a l’exposició a l’aire lliure i capaç de suportar la intempèrie. 

5.- Selecció de les obres finalistes. 

El jurat de la III Biennal que estarà format per 5 membres, seleccionarà dotze peces, entre totes les presentades, que seran instal·lades al Parc de Sant Cebrià i restaran ubicades en el lloc durant tot el temps de la Biennal. El dia 2 de maig de 2022, es donarà a conèixer el resultat a cada artista i posteriorment als mitjans de comunicació. 

6.- Lliurament de les obres i transport. 

Les obres seleccionades s’han de presentar, al lloc indicat pels organitzadors, des de l’1 fins el 8 d’octubre de 2022. El transport de l’obra, tant de la tramesa com de la devolució, aniran sempre a càrrec del participant. 

L’ organització es farà càrrec de la ubicació, instal·lació i adequació definitiva de les obres a l’espai expositiu. 

En cada cas, l’organització estudiarà les dificultats i es compromet a tenir el màxim de cura de l’obra a partir de la seva recepció i fins a la seva devolució. La responsabilitat de l’organització per a la custodia de les obres presentades a la III Biennal, serà en una assegurança subscrita per Amicart, durant el període d’exhibició en el Parc de Sant Cebrià. Passat aquest període, l’EMD es farà càrrec de responsable amb una assegurança. 

7.- PREMIS. 

S’atorgaran tres premis, segons els següents criteris: 

1.- 5.000,00 euros · PREMI A LA SINGULARITAT – tant pels materials com per a la seva realització. 

2.- 5.000,00 euros · PREMI AL MISSATGE – Ecologia i noves tecnologies. 

3.- 3.000,00 euros · PREMI ARTISTA EMERGENT (menor de 35 anys) – Artista jove amb propostes innovadores. 

S’atorgaran tres accèssits i/o mencions honorífiques. 

Tots els artistes seleccionats tindran diplomes acreditatius. 

Les tres obres premiades passaran a ser Patrimoni de Valldoreix i formaran part del recorregut escultòric establert, i tant Amicart Valldoreix com l’EMD es comprometen a vetllar per a la seva conservació i manteniment. 

8.- Recollida de les obres. 

L’autor es compromet a recollir la seva obra en cas de no ser premiada, entre els dies 16 de desembre de 2022 i el 16 de gener de 2023. En cas de no recollida de l’obra en el termini estipulat, quedarà a la lliure disposició d’Amicart. 

9.- Actes. 

La inauguració de la III Biennal, es realitzarà el dissabte dia 15 d’octubre de 2022 (11 hores) i la clausura i entrega de premis serà el dijous dia 15 de desembre de 2022 (11 hores). 

Els organitzadors editaran un catàleg específic de la III Biennal a fi de donar suport i publicitat als autors i obres presentades. 

10.- Obligacions. 

La participació en la III Biennal d’Escultura de Valldoreix, suposa l’acceptació d’aquestes bases i la conformitat amb la decisió del jurat. L’autor cedeix a l’organització el dret d’utilitzar la imatge de l’obra en qualsevol mitjà. 

Valldoreix, 2 de gener 2022 

 

Enviament de projectes:

projectes@valldoreixdelssomnis.com

AMICART VALLDOREIX
Sant Francesc 9
08197 Valldoreix, Barcelona

Patrocinadors

EMD valldoreix
Club esportiu Valldoreix
Art Fusion BCN
ajuntament Sant Cugat